O Jogi & Smeri Joge

Joga nam pomaga razviti zavedanje in nadzor nad fizičnim telesom, čustvi, umom ter medsebojnimi odnosi.
Različne smeri joge

Tempo današnjega življenja nas sili k temu, da pozabimo na naš notranji svet. Vendar je dojemanje naše realnosti odvisno od poznavanje našega notranjega sveta, saj notranji svet ustvarja percepcijo zunanjega sveta. Stres, torej, ne prihaja iz zunanjega sveta, vendar je povezan z doživljanjem zunanjega sveta in našo sposobnostjo, da ostanemo v lastnem centru, kot “priča”.

Namen joge ni, da imamo izoblikovano in zdravo telo. Tečaji joge ne smejo biti omejeni s fizičnimi vajami. Glavni cilj joge je sprememba lastnega samozavedanja in odnosa do sveta. Gre za celovit sistem zdravljenja, ki vključuje razvoj zavesti in nadzor fizičnega telesa, čustev, uma in medosebnih odnosov.

Asane ali jogijski položaji nam pomagajo razbremeniti blokade v telesu, pranajama (tehnike dihanja) nam pomagajo odstraniti blokade v pranskem ali energetskem telesu in nas pripravljajo na umik čutov od zunanjega sveta k notranjemu svetu. Tehnike meditacije nam pomagajo pri povezovanju z našim notranjim centrom in nas učijo kako postati priča: neodvisna priča zunanjim in notranjim dogodkom. Ko se povežemo z lastnim Sebstvom se naše razumevanje sveta spremeni – posledično se spremeni tudi doživljanje samega sebe, drugih, okolice in narave.

Joga nam daje praktična navodila in uporabne tehnike kako to dosežemo, da se naše življenje spremeni na bolje.

Štiri poti joge (4 tradicionalne šole joge)

Za veliko večino praktikantov joge, je primerna kombinacija VSEH štirih tradicionalnih vrst.

Pot predanosti

img-thingBhakti joga se šteje za najvišjo obliko joge, saj zahteva popolno predanost Bogu ali Višji zavesti oz. predmetu oboževanja, ki sproži močna pozitivna čustva. Ta pot je primerna predvsem za tiste, ki so bolj čustvene narave. Bhakti jogi je motiviran predvsem z močno ljubeznijo in vidi Boga ali Višji Jaz kot utelešenje ljubezni. Skozi molitev, čaščenjem in rituali se preda Bogu in usmeri svoja čustva v brezpogojno ljubezen in predanost. Molitev in čaščenje tvorita velik del Bhakti joge.

Pot modrosti
607312131

Jnana joga uporablja razum kot orodje za razumevanje, da je naš resnični Jaz nad in izven našega uma. Z namenom lastnega raziskovanja, si Jnana jogi zastavlja vprašanje: “Kdo sem jaz?” ker uporablja intelekt. Za Jnana jogija je potrebno razumevanje vseh ostalih 3-eh poti joge, predvsem Bhakti joge, da lahko integrira svoje razumevanje.

Pot nesebičnega ravnanja

1378865292541400944helping hand-mdKarma joga je joga akcije.

Pot Karma joge izbirajo tisti, ki so bolj odprte narave. Karma joga uči, da z nesebičnimi dejanji, z dejanji ko ne pričakujemo nagrade – čistimo srce. Ko se odmaknemo od želje, da žanjemo kar smo sejali in to setev namenimo Višji zavesti ali Bogu, se naučimo sublimirati Ego. Pomagamo si lahko s petjem manter, da vzdržujemo osredotočenost med delom ali kakršno koli aktivnostjo.

 

 

imagesKraljevska joga

Raja joga je najbolj sistematičen način za doseganje stanja meditacije.

Glavni del je, torej, meditacija. Kraljevska joga ima tudi ime Ahtanga joga, ki se nanaša na 8 stopenj, ki vodijo do absolutnega duhovnega nadzora. Prav tako vključuje metode, ki pomagajo pri nadzoru telesa, energije, čutov in uma.

Modrec Maharshi Patanjali je prvi sistematiziral jogo v 8 stopenj: Ashtanga joga. Njegove Joga Sutras of Patanjali so ene najpomembnejših besedil v jogijski filozofiji. “Sutra” pomeni “Glavna nit”, torej gre za navodila kako priti do smisla v življenju ali kako doseči razsvetljenje. Skupaj je 196 Suter.

Hatha joga je pod-zvrst Raja joge.

The 8 limbs of Patanjali

 1. YAMAS (restraints – »Dont’s«)

Yamas should be practiced in word, thought and deed:

 • Ahimsa or non-violence
 • Satyam or truthfulness
 • Brahmacharya or moderation in all things
 • Asteya or non-stealing
 • Aparigraha or non-covetousness
 1. NIYAMAS (observances – »Do’s«)
 • Saucha or purity – internal and external cleanliness
 • Santosha or contentment
 • Tapas or austerity
 • Swadhyaya or study of the sacred texts
 • Ishwara Pranidhana or constantly living with awareness of the divine presence
 1. ASANAS – steady body (originally in sitting position)
 2. PRANAYAMA – regulation of the breath, prana (there are no Hatha yoga Pranayama techniques in original Sutras)
 3. PRATYAHARA – sense withdrawal
 4. DHARANA – concentration. The last 3 steps constitute the inner practice of Raja Yoga. When Dharana is achieved, it leads to the next step:
 5. DHYANA – meditation is the state of one thought &  absorption in the object of meditation. There is still duality. Mastering Dhyana leads to:
 6. SAMADHI – the superconscious state. In Samadhi non-duality or oneness is experienced. This is the deepest and highest state of consciousness where body and mind have been transcended and the Yogi is one with the Self or God.